Retronellaos per a l'article ".:::..::.5000 persones prenen els carrers en defensa de l'espai pblic i contra la imposici d'Ordenances Cviques.:::..::."