Retronellaos per a l'article "CABARET EN LA MAKABRA"