Retronellaços per a l'article "Han desallotjat MAMBO aquest matí!"