Retronellaos per a l'article ""engendros" d'assemblea"