De tots és sabut que compartir és bo, tot i que moltes discogràfiques no ho vulguin entendre o la SGAE (Sociedad General de Autores i Editores) es capfiqui a dir el contrari. Fa poc s'ha creat el col·lectiu CompartirEsBueno per manifestar el dret a compartir, sobretot material amb llicències lliures, documentació, llibres, pel·lícules, reportatges...

Segons la legislació española, més concretament el codi penal, capítol XI, secció 1, article 270 diu:

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

D'aquest articles s'extreu que si no hi ha ànim de lucre en la distribució de qualsevol obra intel·lectual no és aplicable la pena pertinent.

Així doncs no és il·legal ni penable compartir música, documentació i/o pel·lícules per Internet ni tampoc através de xarxes o programes P2P com poden ser l'Emule (xarxa edonkey) Kazaa, Bittorrent, entre altres.

El grup CompartirEsBueno ja ha organitzat unes quantes accions per reivindicar la legalitat de compartir cultura. Ja són vàries les accions que han dut a terme:

  • Bilbao, davant la SGAE: Dilluns 7 de Novembre de 2005. S'ha baixat la cançó de Teddy Bautista (president de la SGAE), Get On Your Knees. La qual està protegida per copyright.
  • Madrid, SIMO: 4 Desembre 2005: Descàrrega de la cançó ponte de rodillas davant l'estand de la polícia.
  • Barcelona, Vila de Gràcia: Diumenge 18 de Desembre, Acció CopyActivista realitzada per el HackLab KernelPanic dins la X mercat d'intercanvi de Gràcia.

Desde HackTivisme.org donem suport a aquesta campanya i sobretot a un dels drets més elementals, el dret a compartir cultura, ja sigui en forma CD de música, documentació, llibres... I sobretot promoure llicències lliures sobre documentació i/o música com poden ser les llicències GFDL de GNU o les noves Creative Commons.

Si ets autor de llibres, músic o tansols t'agrada escriure documentació sobre algun tema et recomano que facis un cop d'ull a aquestes llicències que no són tan restrictives com el CopyRight.

Podeu trobar més informació sobre properes accions a CompartirEsBueno