Aquest article us ensenyo pas a pas configurar la xarxa en una màquina GNU/Linux. Penseu que tot el que explico només us deixa la xarxa configurada fins que torneu a reiniciar l'ordinador! En la següent revisió del text ensenyaré com deixar configurades les targetes per a diferents distribucions.

Nivell: principiant

Per poder accedir a una xarxa i, si és possible, accedir a Internet através d'aquesta són necessàries les següents dades:

* Adreça IP (IP Address)
* Màscara de Xarxa
(Netmask)
* Servidor de DNS
(DNS Server)
* Porta d'enllaç
(Gateway)

Altres dades que no són expressament necessàries són:

* Direcció IP de DHCP
* Servidor WINS
* ...

En el nostre cas utilitzarem les següent dades, com a exemple, perquè quedi més clar:

* Adreça IP: 192.168.1.1
* Màscara de Xarxa: 255.255.255.0
* Servidor de DNS: 192.168.1.150
* Porta d'enllaç: 192.168.1.254

Si no disposes d'aquestes contacta amb l'administrador o l'operador de la xarxa perquè te les assigni.

Un cop tenim les dades el que ens falta és configurar el GNU/Linux perquè treballi correctament amb la xarxa.
Recordem que amb Linux no ens caldrà reiniciar l'ordinador perquè els canvis tinguin efecte.

Les configuracions s'han de fer desde superusuari, ja que normalment no tenim permisos suficients per realitzar aquestes modificacions. O sigui que tot el que anem a fer s'ha de realitzat desde root.

Primer de tot hem de comprovar si tenim la targeta de xarxa configurada correctament, si el nucli l'ha detectat. Per a fer aixó premem dmesg estant en consola. Aquí hem de buscar si realment ens ha reconegut la targeta de xarxa.
Per aclarir més els conceptes vegem-ho amb exemple. En el meu cas ja sé que la targeta de xarxa té un chipset de Realtek 8139. Busco un cop he fet dmesg:

NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0IP Protocols: ICMP, UDP, TCPTCP: Hash tables configured (ehash 262144 bhash 65536)rtl8139.c:v1.07 5/6/99 Donald Becker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/rtl8139.htmleth0: RealTek RTL8139 Fast Ethernet at 0x7000, IRQ 10, 00:00:e3:15:1f:2f.
Un cop fet aixó observem que tenim instal·lat els protocols TCP/IP (NECESSARIS TREMPAT!) i que el sistema ja ens ha detectat la targeta de xarxa, una RealTek RTL8139 i té assignada eth0.


Bé, ja enllestint feina hem de saber si el sistema ja té configurada la targeta de xarxa correctament, amb la seva IP, màscara de xarxa, etc.Per fer aixó és necessària la comanda ifconfig. La sortida que tindria un cop configurada seria la següent:

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:e3:15:1f:2f
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:10 Base address:0x7000

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:342 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:342 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:17260 (16.8 KiB) TX bytes:17260 (16.8 KiB)

La sortida ens indica que ja està configurada amb la IP 192.168.1.1, amb la seva corresponent IP de Broadcast, màscara de xarxa, etc. Hem de tenir en compte que tambè és necessari que tinguem un dispositiu lo (LoopBack) que és l'adreça IP interna del nostre ordinador. Passem ja a configurar-ho:

#ifconfig lo 127.0.0.1


Per configurar-ho en el cas que a la sortida de ifconfig no apareixi la nostra tarja de xarxa és la següent:

#ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255 up

En aquests moments, si tot ha anat bé ja hauriem d'obtenir una sortida com a mínim semblant a l'anterior, on apareixi el dispositiu LoopBack i la tarja de xarxa.

Ara sols ens falta indicar la porta d'enllaç:

#route add default gw 192.168.1.254 eth0

D'aquesta manera jo tindrem els enrutaments per accedir a la xarxa apunt:

Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Seguidament només ens falta indicar el servidor de DNS i ja podrem navegar i tenir una connexió a Internet, si la xarxa ho permet: editem el fitxer /etc/resolv.conf:

nameserver 192.168.1.150

Si tot ha anat bé ja no ens caldria tocar gaire més coses, podem provar si realment funciona fent un ping, per exemple, terra.es. Si la resposta és correcte sabem que funciona correctament.
Aquí acaba aquest petit document de referència per a practicar la xarcuteria desde casa a un Linux i sense embrutar-nos massa...

04/05/2005 rev1.0 Gràcies Nandelbosc!
03/05/2005 rev0.9 Adaptació al weblog
02/11/2003 rev0.6 Revisió del disseny i petits retocs
27/05/2003 rev0.5
28/03/2003 rev0.4 (thx Tehatlipoca)
24/03/2003 rev0.1