Les paradis artificiels

Error al compilar alguns paquets des de MacPorts 1.6

MacBook, Unix — 04 Marš 2009, 14:55

A l'instal·lar alguns paquets (com el gimp) per Mac OS X (10.5.6) des de MacPorts 1.6 la compilació falla perquè la variable $CC està buida. El bug està descrit a http://trac.macports.org/ticket/13930, però una solució ràpida és editar el macports.conf, que probablement estarà a /opt/local/etc/macports/macports.conf. Afegint

extra_env  CC

servirà. Sembla que el bug ja estarà arreglat per la versió 1.7 de MacPorts.


XCode amb la GNU Scientific Library

MacBook — 18 Setembre 2008, 15:34

No programo gaire sovint, però m'havia acostumat a fer-ho amb el vim i un Makefile. Ho segueixo recomanant: és molt còmode i àgil. De totes maneres tenia ganes de provar l'XCode per Mac OS X. El que no m'acaba d'agradar són les ganes dels d'Apple de "camuflar" l'estructura Unix de directoris, cosa que fa relativament complicat accedir a, per exemple, /usr des del Finder. Aquí, però, explicaré quatre coses per fer anar la GSL des de l'XCode.

Jo tinc Mac OS 10.5.2 i l'XCode 3.1. El primer que s'ha de fer és instal·lar-se les llibreries de la GSL. Hi ha vàries maneres de fer-ho, per exemple amb Fink o amb DarwinPorts, però he preferit baixar-me directament l'última versió (gsl-1.11.tar.gz) des de ftp://ftp.gnu.org/gnu/gsl/. Llavors la descomprimeixes, obres la consola, vas al directori on està situada i prepares els Makefile amb la comanda

$ ./configure

Deprés pots compilar la llibreria amb

$ make

I finalment l'instal·les amb un

# make install

Aquesta última comanda segurament caldrà escriure-la des de root o amb un sudo. I per defecte queda instal·lada a /usr/local. Perfecte, ara només cal poder-la utilitzar des de l'XCode. Obres el teu projecte, i vas a "Project -> Edit Project Settings", i d'allà a la pestanya "Build". Busca l'entrada "Header Search Paths" i afegeix "/usr/local/include", activant l'opció "Recursive". Llavors vas a "Other Linker Flags" i afegeixes "-lgsl -lgslcblas". I ja està, ja pots incloure les llibreries que necessitis en el teu codi. Per exemple, per utilitzar les funcions de nombres aleatoris escrius

#include <gsl/gsl_rng.h>

.vimrc per Mac OS X

LaTeX, MacBook, Unix — 18 Juliol 2008, 20:20

Porto ja uns dies jugant amb el meu nou MacBook i de moment n'estic ben content. De moment he evitat instal·lar-me Debian perquè sinó acabaria passant com amb el meu antic iBook G3 i no provaria què tal va aquest Leopard. No està gens malament, amb tot de pijadetes.

Però ahir va arribar el moment d'escriure en LaTeX. Vaig provar el TeXShop i no està malament, però acostumat al vim i a moure'm utilitzant el teclat se'm feia un xic pesat. Així que aprofitant que en el fons el Mac OS X és Unix m'he passat a la terminal i he obert el vim.

A diferència de la majoria de les distribucions de Linux, on per defecte ja hi ha moltes opcions activades, el vim de Mac ve sense gairebé res. Per no haver d'entrar cada vegada totes les opcions, només fa falta crear-se un arxiu .vimrc o (_vimrc si vols que es vegi des del Finder) amb les següents opcions:

set nocompatible  " use Vim defaults (much better!)
set bs=2      " allow backspacing over everything in insert mode
set viminfo='20,"50 "read/write a .viminfo file, don't store more than
           " 50 lines of registers
set history=50   " keep 50 lines of command line history
set ruler      " show the cursor position all the time
syntax on      " switch syntax on
set hlsearch    " highlight the last used search pattern

I llavors es poden utilitzar altres opcions. Jo utilitzo

set textwidth=78

per a escriure fins a 78 caràcters per línia,

set fileencoding=latin1

per a utilitzar el nostre joc de caràcters (ISO-8859-1), i

filetype indent on
set expandtab
set tabstop=2
set shiftwidth=2
:retab

per a fer servir 2 espais enlloc del tabulador. A més, per escriure documents de LaTeX és molt útil el vim-latex, i llavors cal afegir les dues últimes línies del .vimrc:

filetype plugin on
set grepprg=grep -nH $*

He asked for it

MacBook — 15 Juny 2008, 23:21

Des de divendres sóc a Ann Arbor, Michigan. He vingut amb en Bensi a la Michigan Quantum Summer School, que comença dilluns. Seré breu perquè és un conyàs escriure accents i ce trencades en un teclat americà.

El cas és que ja he tingut l’oportunitat d’experimentar en la meva pròpia pell el comic 45 de Questionable Content:

Welcome to the Apple Store. Is there anything I can do for you today?

Amabilitat absoluta. Quan els he preguntat si podia comprar un MacBook amb el teclat castellà, estaven extremadament penedits de tenir només en estoc ordinadors amb teclat americà, i al demanar si podia tenir descompte d’estudiant sent d’una universitat europea però comprant l’ordinador als Estats Units la resposta ha estat:

Crec que no. Però és una pregunta molt interessant, mai ningú me l’havia fet. Si et sembla bé, ho aniré a comprovar i torno en un moment. Ha resultat que no, però si més no l’experiència ha estat interessant.

Total, que al final només m’he comprat una mica de roba (a la Mac Store no, a la botiga del costat), perquè la KLM ha perdut la meva maleta i no saben encara si és que s’ha quedat a Barcelona, s’ha entretingut a Amsterdam o està perduda en algun aerport d’aquest món. Es compleix el principi d’incertesa de Heisenberg a la perfecció: molt probablement la maleta està parada, però ningú té ni puta idea d’on.


Powered by LifeType